06 - 19 77 46 74

info@damaste.nl

Laura Pladdet

Op maandag 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  De AVG (avg-damaste-massagepraktijk) regelt dat er in alle Europese landen hetzelfde wordt omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Vanwege deze nieuwe wetgeving moet ik u als (oud-)cliënt informeren over hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.

Over uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeute/masseuse een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt behandeling plaats.

Massagepraktijk Damasté gevestigd aan de Damastbloem 9, 7392 AP Twello. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (avg-damaste-massagepraktijk).

Contactgegevens

Massagepraktijk Damasté

www.damaste.nl

Damastbloem 9

7392 AP TWELLO

0619774674

Verwerking persoonsgegevens

Massagepraktijk Damasté verwerkt uw persoonsgegevens. Doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Massagepraktijk Damasté verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid, t.b.v.. de massages (behandelplan)
 • Privéomstandigheden, t.b.v. massage (behandelplan)

Zoals aangegeven op de website wordt er een intakeformulier ingevuld. Waarin de persoonsgegevens en de klachten worden ingevuld. Deze wordt tijdens het eerste consult besproken. Dit dossier is alleen door mij inzichtelijk.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens

Massagepraktijk Damasté verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betalingen
 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte
 • Het bijhouden van een dossier voor de voortgang van de behandeling

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Massagepraktijk Damasté bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Klantenbestand
Bewaartermijn: zolang u mijn cliënt bent

Reden Personalia:

 • Afhandeling betalingen
 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Mijn diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Massagepraktijk Damasté verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is. Dit is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Massagepraktijk Damasté gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:

 • BHosted: voor het hosten van de website
 • Excel: voor de boekhouding
 • Word: Voor het bijhouden van het klantendossier

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk Damasté gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Massagepraktijk Damasté zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen sturen via Laura Pladdet. Massagepraktijk Damasté zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuurt u dan een gespecificeerd verzoek via het de email.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Beveiliging persoonsgegevens

Massagepraktijk Damasté neemt de bescherming van uw gegevens serieus. En neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email.

avg damaste massagepraktijk